Starta ett nytt ämne
Implementerad

Masstilldelning och massfråntagning av behörigheter

Genom att söka fram en behörighet på Allieras primära söksida, så kan man sedan tidigare få en lista på alla användare som har behörigheten. I denna version kan man nu även markera och enkelt frånta behörigheten från flera personer på en gång. Denna version inför också en rudimentär funktion för masstilldelning av behörigheter i användargränssnittet. Eftersom det är en preliminär funktion är den inte aktiverad som standard. Funktionaliteten kommer att utökas i framtida versioner.


2 person gillar idén
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar