Starta ett nytt ämne
Implementerad

Göra kortnamn sökbara

Många kort har en namngivning enligt en nummerlista och man skulle vilja kunna söka på det namn som kortet har.

1 kommentar

Från Alliera 3.0 kan de flesta fält göras sökvara, inklusive kortnamn. 


För nya fält eller göra fält sökbara behöver en beställning läggas till Amido för aktivering.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar