Starta ett nytt ämne

Rensa bort dubbletter i Loggboken

Går det att rensa bort dom ”dubbletter” som ligger i Utförda av fältet?

Vissa hyresgäster med många brickor så måste jag välja dubbelt så många när jag vill sortera i loggen. Vilket tar upp väldigt mycket av skärmen.

Jag förstår att vissa är dubbla, på exemplet är det tex en för appen och en för en portkod ”57-111” , men dom dubbla korten känns riktigt dumt.

1 kommentar

Det här bör nog registreras i det interna ärendesystemet med konkreta exempel.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar