Renz är beroende av RCOs M5AccessAPI som finns i IIS på t.ex. HRCO03. Detta API är i sin del beroende av tjänsten RaServiceHost.

Tjänsten är satt till att starta upp automatiskt vi uppstart av maskinen men vi har set att den inte alltid startar efter omstarta av maskin eller RaServer. I dessa fall måste tjänsten startas manuellt.


Är tjänsten inte igång får RENZ felstatus: 

 
{
    "errorcode": 3001,
    "friendlymessage": "Fel mot databasen",
    "developermessage": "LoginHandler, line:115",
    "moreinfo": "",
    "reject": null
}


Testar de manuellt via login mot https://rco-api.amido.se/03/M5AccessAPI/api/login får de status 500.