För kunder som har Alliera och hosting från Amido.


I Backstage hanteras skapandet av nya grundbehörigheter till exempelvis en ny läsare.


Alliera är det överordnade systemet och skjuter ner förändringar som användare gör i Alliera till passagesystemen och hämtar behörigheter som lagts in eller ändras i passagesystemen och laddar upp dem till Alliera.


Viktigt: Endast behörigheter hämtas upp till Alliera. Det är därför viktigt att inget av följande görs direkt i passagesystemet:


  1. Skapa inte nya kort, personer eller lägenheter
  2. Tilldela inte behörigheter och ta inte bort behörighetstilldelningar
  3. Ändra inte information som anteckningar, telefonnummer i porttelefonen, företagsnamn etc.


Dessa saker görs direkt i Alliera. Det synkar inte automatiskt om de istället gjorts i passagesystemet även om det kan verka som att allting fungerar som det ska.


Porttelefonianvändare konfigureras direkt i passagesystemet men kom ihåg att kontakta oss så att vi kan synka förändringarna med Alliera.