Från 2018 och med Alliera 3 så kan du som kund låta företagshyresgäster och entreprenörer administrera sin egen personal och taggar. De kan då läsa in nya taggar och administrera de som de har.


Det sparar tid för er personal och det går snabbare och är lättare för hyresgäster och entreprenörer att själva ge sin personal taggar - alla blir glada.


Ni bestämmer vilka behörigheter som de kan tilldela till sin personal. Här går det utmärkt att göra behörighetsgrupper, alltså att sätta samman olika behörigheter till en behörighet som namnges så att det blir enkelt för hyresgästen/entreprenören att förstå.


Hur kommer man igång med detta?

Starta ett ärende på support.amido.se med "Beställ Självadministration för hyresgäster" och fyll i den efterfrågade informationen.


Du behöver ge oss mejl till den eller de personer som ska administrera för hyresgästen. Den använder vi för att bjuda in dem till systemet och ge dem utbildningsmaterial.


Hyresgästen behöver även en läsare så att de kan läsa in taggar. 


Säkerhet

Vi sätter per default upp det så att hyresgästen/entreprenören endast kan se sin egen organisation och personer samt kort som hör till den. 

Hyresgästen/entreprenören får alltså inte tillgång till loggboken och andra funktionaliteter.


Er personal som har rättighet att administrera den aktuella fastigheten kommer också kunna se, administrera och hjälpa hyresgästen vid behov.


Behöver du få det konfigurerat på ett annat sätt så tala med oss bara.