Uppdaterat 2023-08-25


Alliera 2023.2 släpptes 2023-08-25 och är validerad för funktion med följande anslutna system.


IntegrationSupporterade versionerNotering
Smart Passage kompatibelt
Aptus MultiAccess7.16 och 8.4-8.8
Stödjer webbtvättbokning så att hyresgäster kan boka på kundens "Mina sidor".
Ja
ASSA ARX4.1.5, 4.2.1-4.3.7 samt 4.7.1 - 4.8.1Kräver ARX licens för modulerna import och export
Ja
ASSA Traka NyckelskåpTraka32 2.38 och TrakaWeb (testad version är 4.1.3 med Integration Engine 2.21).

Ja
Axema VAKA

Axema Vaka 3.87.x samt 4.x.

Alliera ansluter till Axemas produkter via deras API. Tvättbokning är under utveckling, vi har dessvärre inget datum för när detta kan vara klart i dagsläget.Ja
Bravida Integra Bravida Integra 7.90, 8.31 och 8.41
Äldre stöd för 7.30 finns, men är planerat att tas bort. Alliera ansluter till Integras API (webbservice).
Ja
Brightec Webman3.8.1

DinBox

(Aktuell version).

Fungerar för passersystem, trapphus register, fastighetsboxar och porttelefoner. Fastighetsboxar mm kan kombineras med andra fabrikat av passersystem som är kompatibla med Alliera.
Stöd för tvättwebbokning på kunds "Mina sidor" är pausad på Dinbox begäran.
Ja
Electrolux(Aktuell version)Tvättbokning via RCO. Stödjer webbtvättbokning så hyresgäster kan boka på kundens "Mina sidor".
Ja
Vanderbilt Entro6.70
Ja
iLOQS10, S5 och S50 (fobbar)
Alliera ansluter till iLOQs REST-baserade API (HTTPS). Notera att eftersom iLoq är ett system för digitala låscylindrar och inte ett traditionellt passersystem så föreligger väsentliga skillnader i integrationens funktionalitet mellan de olika systemen.
JA, i kombination med iLOQ kompatibelt låshus från Swedlock
Microsoft Active Directory

Integration till AD för automatisk uppdatering.
N/A
Microsoft Exchange2010 & 2013
N/A
Vanderbilt Omnis (Siemens/ Bewator) 6.3SP4 Hotfix 2 till 7.1. Alliera använder klientbibliotek OmnisApi från Vanderbilt för att ansluta till Omnis server.Ja
Pacom Unison5.8.5 och 5.10.2-5.11.4 (Access Service API v1.11).
Ja
RCO R-Card M55.42-5.49.4.Version 5.49.2 och senare kräver M5AdminAPI.
Stödjer webbtvättbokning så att hyresgäster kan boka på kundens "Mina sidor".
Ja
Renz E-line(Aktuell version)
Direktintegration med e-Line från Renz. Styrning av displaytexter och åtkomst i Alliera. Kan användas med eller utan passersystem. Alliera ansluter till Renz REST-baserade API (HTTPS).
N/A
Salto ProAccess (SPACE)5.0 till 6.4.4.0
Nej
Schenider Electric ProAxess4.9
Alliera kommunicerar med ProAxess genom exekvera ProAxess verktyg för export/import till och från XML. En klientinstallation av ProAxess måste finnas på Allieraservern.Ja
SIMS NOX6.2
Ja
Stanley SSM7.0, 8.0, 8.1, 9.0 och 9.3. (9.3.77)Alliera läser från SSMs databaser i MS SQL Server, och skriver ändringar till SSM via det systemets dokumenterade importdatabas "MultiMaxImport".Ja
Swedlock
Endast Smart Passage
Ja
Tidomat PW32 v8.0 till 9.5.3Alliera anropar Tidomats protokoll "SafeAPI" (web service), med viss komplettering genom direkt läsning med SQLJa
Vitec
Fastighetsdatasystem. Automatiska funktioner för bl.a uppdatera porttelefon vid in/utflytt
N/A


Dessutom finns stöd för ytterligare ett antal system i förhandsversion.

Alliera kräver att .Net 3.5 och .Net 4.7.2 är installerat på servern.


Även versioner som ej finns med på listan kan fungera med Alliera men ordinarie support och driftavtal gäller ej för dessa.


Nya system läggs till löpande. För att se vad som är på gång eller lägga in önskemål för framtida integrationer går du in i forumet under Feature Requests.


Alla listade system hanteras genom ett och samma gränssnitt utan att användaren behöver fundera på vilka systemen är. Inför en installation rekommenderar vi att man stämmer av med oss så att de aktuella versionsnumren på fabrikaten har full support.