Updaterat 190903


Alliera 3.7 är validerad för funktion med följande anslutna system.


IntegrationSupporterade versioner
Aptus MultiAccess7.16 och 8.4-8.8.
ASSA ARX4.1.5 och 4.2.1-4.2.5.
ASSA Traka NyckelskåpTraka32 2,38,  TrakaWeb (testad version är Integration Engine 2.1.0.0). 
Axema VAKA3.40 till 3.64. Stödjer VAPI. Porttelefonstöd under utveckling. Saknar bokning.
Bravida Integra 7.30. och 7.70. Mellanliggande versioner kan inte användas.
DinBoxFungerar för passersystem, trapphusregister, fastighetsboxar och porttelefoner.
Stöd för tvättwebbokning på kunds "Mina sidor" under utveckling.
Electrolux
Entro (Vanderbilt / Siemens / Bewator)(Bapsi)Vanderbilt Entro 6.70. Vanderbilt Omnis 6.1-6.3SP1.  
iLOQ* Stöd för funktionen "byt nyckel" väntar på API stöd från iLOQ.
Microsoft Active Directory

Microsoft Exchange2010 & 2013
Omnis (Vanderbilt / Siemens / Bewator)6.1 til 6.2 API 2.2 SP2-3 
Pacom UnisonUnison 5. Access Service API Specification v1.11, version  5.8.5 och 5.9.0. 
RCO R-Card M55.42-5.47.0.
Renz digitala postboxFör RCO och Aptus. Kräver respektive fabrikats fastAPI licens.
Salto ProAccess5.0 till 5.3.3.
Schneider Electric ProAxess4.9 (begränsat).
Stanley SSM (Niscayah)Stanley SSM (Niscayah) 7.0, 8.0, 8.1 och 9.0.
Tidomat PW32 version 8.0.


Dessutom finns stöd för ytterligare ett antal system i förhandsversion.


Även versioner som ej finns med på listan kan fungera med Alliera men ordinarie support och driftavtal gäller ej för dessa. 


Nya system läggs till löpande. För att se vad som är på gång eller lägga in önskemål för framtida integrationer går du in i forumet under Feature Requests.


Alla listade system hanteras genom ett och samma gränssnitt utan att användaren behöver fundera på vilka systemen är. Inför en installation rekommenderar vi att man stämmer av med oss så att de aktuella versionsnumren på fabrikaten har full support.