Fråga


Hej, jag har några frågor:

Hur går hanteringen av programuppdateringar till och vart kommer kostnaderna  för dessa?

Kollar man t ex på Aptus så finns det i olika programversioner och det är säkert detsamma för RCO.

Med ett överordnat system så måste det kunna  hantera de underordnande systemens programversioner och uppdateringar. Hur reglerar man kostnaden för detta? 

Amido styr ju inte över förändringar i de underordnande systemen.


Måste vi då också uppdatera både i det överordnade systemet och i det underordnade systemen och gör man då detta per fastighet? Hur går detta till och vad kostar det?

 


Svar


Hej.


För kunder som har sin hosting hos Amido så ingår rutinmässiga uppgraderingar av de underliggande systemen och det är ingen tilläggskostnad för dessa.

Notera dock att Amido inte per automatik alltid uppgraderar ett undersystem till senaste versionen utan vår målbild är att köra era system på stabila versioner. 


Om en kund kör undersystemen på egna serverar så uppgraderar vi programvaran i enlighet med vårt serviceavtal eller på er begäran. Vi tar initiativ till en uppgradering ifall det har framkommit ett allvarligt säkerhetsproblem eller bugg i undersystemen varpå detta görs i samråd med kunden. Dessa åtgärder görs enligt gällande prislista. 


Samma gäller för uppgraderingar av Alliera, det överordnade systemet. 


Standard för våra kunder och vår rekommendation är att planerade uppdateringar ingår.


Sist men inte minst, om en kund vill initiera en uppdatering utanför vad som är planerat, )det kan till exempel vara att omedelbart uppgradera till senaste versionen för att det finns någon ny funktion i den senaste hårdvaran från en tillverkare), då tillkommer en kostnad för det arbetet.