Q: I en hyresfastighet kan man till exempel vilja byta tvättstugesystem och då upphandla från olika fabrikat och leverantörer. Hur fungerar det med Alliera?


A: Det fungerar utmärkt. En av grundtankarna är att du ska kunna blanda fabrikat för att nå bäst resultat för just din fastighet.


Viktigt att tänka på inför ett sådant byte:

Dina hyresgäster har sannolikt redan taggar som är i Mifare, EM eller multitaggformat.  1. Ska hyresgästerna behålla sina nuvarande taggar så behöver det nya systemet ha samma läsarteknik om hyresgästernas taggar är i, Mifare eller EM. Om de har multitaggar så behöver du inte fundera på vilken lästeknik passersystemen har.

  2. Om du har läst in taggarna med fabrikattillverkarens egen läsare (istället för en läsare från Amido) så har de fabrikatsunika taggnummer. Du behöver då fysiskt läsa in alla taggarna på nytt med en Amidoläsare för att få koderna i ett format som fungerar för båda passersystemsfabrikaten.

  3. Har hyresgästerna redan multitaggar som är inlästa från början med en Amido läsare, då är det bara att köra och blanda läsartekniker och fabrikat så som det passar er bäst, inget extraarbete behövs.


Detta kan vara ett bra tillfälle att uppgradera med nya multitaggar till hyresgästerna och rensa bort allt gammalt. 


Vi kan hjälpa dig genom att skicka ut nya taggar till alla hyresgästerna som är förprogrammerade med samma behörigheter som de gamla taggarna och som börjar fungera på ett bestämt datum. Hyresgästerna får taggarna hem i brevlådan i god tid innan och du slipper fundera på det.