Behöver du ta bort flera användare från en behörighet eller behörighetsgrupp? Då rekommenderar vi "massfrånta" behörigheter i Alliera funktionen.