Alliera 3.9

Kortfattat om nyheterna gällande Alliera 3.9.


Nyheter för användare


Ny katalogväljare

Alliera har nu en ny katalogväljare som är smidigare och löser en del problem som fanns med

den gamla.


Tydligare porttelefoni

Alliera visar nu vilken systemtyp som porttelefonifälten för en lägenhet avser. Detta är särskilt

viktigt ifall lägenheten är kopplad till flera porttelefoner (eller leveransboxar) av olika fabrikat.


Stopptid för kortutskrift

Vid utskrift av passerkort från Alliera, så kan användaren nu ange en stopptid som skrivs ut på

kortet utan att först läsa in kortet i Alliera. Om detta fält finns eller inte beror på hur layouten

för kortutskriften är konfigurerad.


Nyheter för administratörer


Flerradiga informationsfält

Egenkonfigurerade fält (t.ex. "Detaljer" på användare) kan nu ställas in att visas som flerradiga.


Förändringsrapporter

Alliera kan nu konfigureras för att samla ihop förändringar som skett i användares attribut och

t.ex. varje natt skicka en rapport över dessa ändringar via epost.


Nyheter för integration


Integration med Renz E-line

Alliera kan nu integrera med Renz E-line för att styra displaytexter och åtkomst till postboxar.

I denna version så betraktas funktionen som preliminär.


Mer information om nyheter för integrationer och andra nyheter se bilaga.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.