Standardprofilen som syns i RCO M5 är linjär, serienummer
Normalt används dock inte standardprofilen, vilket man kan se på höger sida vilka kortläsare som har den.
Standard i läsarna om man inte skickat ut någon profil är 9 siffror block. Det går dock inte att se detta, utan det ska man bara veta.


Det går inte att hantera flera profiler per läsare som i tex ARX.

Att lägga 2 st serienummer på samma mif-profil med olika datatyper (block och linjär) fungerar inte
Det går inte att se i vilket format ett kort är inläst i RCO.


Det finns funktion i RCO med dynamisk korthantering där äldst kort flyttas bort. Detta fungerar dock inte i anläggningar med PT eller tvättbokning/Wascator.


Det finns flera olika minnesmängder i centralerna. Du får reda på det:
Markera UC i systemsträdet - minneskonfig - minnesstorlek - Seedan 2008 är det 1024k, men om man sätter på en IP50-modul får man 2048kb. Man behöver inte använda IP, utan kan använda det endast som minnesutökning
Konfigurera enheter - dra in uc, visar hur mycket plats de tar. På gamla centraler kan det vara 256k/512 k
Minnet är dynamiskt och det gäller att konfigurera kort, behörigheter och loggar på rätt sätt. Kort tar ganska lite plats, behörigheter ganska mycket. Vi bör kunna dra ner på loggar eftersom vi fångar upp dem.


Det betyder i praktiken att vi alltid, kanske först, skall kolla mifareprofiler i rco.
Om det är använt någon annan profil kanske vi inte ens skall slå ihop databasen med annan för att säkerställa att det blir bra. Det blir då ännu viktigare för fastighetstekniker etc att deras kort är inläst i alliera - även om de bara har rco-system.
Eftersom det inte går att se hur ett kort är inläst i rco är det fullt möjligt/troligt att det är inläst i blockformat, men med en anläggning i linjärt, seriellt, vilket alltså ger ett helt annat kortnummer.


Kortformat:

Det är endast EN profilgrupp som fungerar med krypteringsnycklar, som avser UID  Övriga avser andra sektorer med olika krypteringsnycklar. 

Läsaren skickar numret från den första profilgruppen som läsaren klarar av att läsa från det aktuella kortet - så det måste vara det numret man angett i M5