För att fungera kräver våra routrar möjlighet för DNS-uppslag (UDP port 53) och ICMP. VPN etableras över TCP på port 443 (samma som HTTPS) och krypteras med TLS 1.2 och 256-bitars AES.

   

udp/53
tcp/443
icmp