Nedan video beskriver hur du kan skapa en behörighet i Alliera, där man lägger med behörigheter som kommer från passersystem.  En samlingsbehörighet. Vilket kan vara bra om man vill slippa lägga på flera behörigheter för en ny fastighetsskötare t.ex. Så kan man då skapa en behörighet för ett antal områden, där man lägger med de behörigheter som är aktuella.


Skapa Alliera behörighet

Check out this video: https://share.vidyard.com/watch/uF2KK9UpHfpJcYuNTRjwDe?