Alliera 2020.2

Amido Alliera 2020.2 släpptes 2020-11-19


Ett urval av nyheterna gällande Alliera 2020.2

(mer om releasen finner du i bifogade dokumentet)


Rapport för "kort senast använt"

Kortägarrapporten som kan laddas ner från Alliera inkluderar nu uppgift om när respektive kort senast användes. (Notera att uppgifterna endast importeras från vissa fabrikat av passersystem.)


Anslutning till central driftövervakning (ADR)

Alliera ansluter nu som standard automatiskt till Amidos centrala system för statistik och driftövervakning. Detta är i dagsläget ett komplement till, och vidareutveckling av, de statistikfunktioner som funnits förut.


Status från "Systemövervakning" i Alliera laddas nu upp till Amidos centrala system som en del av tjänsten "Driftcentral", vilken gör det möjligt för Amido att se och agera på överföringsfel snabbare.


Mallar för filimport

Använder man filimport för Alliera, så kan man nu ladda ner en mallfil från Alliera, med fördefinierade kolumner. Ett antal olika mallar finns inlagda som standard. Ytterligare mallar går att definiera med inställningar.


Användargränssnitt

  • Loggboken visar nu även sekunder i tidsstämplar.
  • Användare som importerats från Active Directory eller annan personalkatalog kan sedan några versioner tillbaka inte arkiveras av en operatör så länge de fortfarande finns i personalkatalogen, men detta visas inte i webbgränssnittet på ett begripligt sätt. I denna version så berättar webbgränssnittet nu varför användaren inte kan arkiveras.
  • Vid byte av organisationstillhörighet för en användare så visas nu organisationens placering i katalogträdet, vilket kan underlätta ifall man råkar ha flera organisationer med samma namn.


Förbättringar och nyheter har även gjorts inom prestanda och säkerhet, samt nyheter inom integrationer.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.