Hur använder jag loggarna i Alliera?

Loggboken
(Fungerar inte ovan länk, klicka på denna: https://share.vidyard.com/watch/Z9kZ2sdZc8fd5dLcPsYHZP? )


Tillvägagångssätt

Gå till fliken Händelser: 


Här kan man ställa in vilken tidsperiod man vill se loggar från: 


Man kan även ställa in vilken typ av händelser man vill se, t.ex nekat tillträde eller bokningshändelser. Det ställer man in under Händelsetyp här: 


De kanske vanligaste parametrarna att söka på är Utförd av och Påverkat objekt

Utförd av visar händelser för person/lägenhet, t.ex hur en hyresgäst har rört sig i fastigheten eller vilka tvättpass de har bokat. 

Påverkat objekt visar händelser för en specifik dörr eller tvättstuga, så att man kan se vem som har rört sig där eller bokat/använt pass just där.


I bilden ovan kan man alltså se att under den valda tidsperioden har den valda personen gått i dörren som visas i tabellen Påverkat objekt. Man kan även se vilken tagg som öppnat dörren. 


I nedan bild ser man vilka som har gått i den valda dörren: 


Det går även att exportera loggarna genom att klicka på CSV eller Excel. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.