Kan jag ge en hyresgäst ett extra tvättpass?

Antal tvättpass styrs av behörigheter som innehåller ett visst antal bokningsbara pass - det går med andra ord inte att ge en hyresgäst fler pass än vad en behörighet innehåller. 


Man kan tilldela en behörighet med fler pass - om inte det finns behöver det programmeras upp, antingen av installatör eller av oss i supporten som debiterbart arbete. 


TIPS: Om det är en tillfällig justering så går det att tidsstyra behörigheterna i Alliera. Man kan då sätta originalbehörigheten att starta t.ex nästa månad, och sätta den extra behörigheten att gälla från dagens datum till slutet av månaden, så slipper man gå in och justera igen när månaden är slut. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.