Renz: Ändra namn i postbox

Det finns olika namnfält beroende vilken koppling mot Renz som är gjord, antingen går koppling direkt mot Renz eller så går den via passersystemet. Se lösningar nedan:


1. Koppling direkt mot Renz - fyll i namn under "Detaljer-fliken"

Har man postboxar som är kopplade direkt mot Renz så finns det postbox-behörigheter likt nedan under fliken "Behörigheter".


I detta fall finns fyra fält kopplade i under "Detaljer-fliken" i Alliera.


renz-display-text2prefix: Här skrivs lägenhetsnummer in som ska synas i postboxen.

renz-display-text_1: Här skrivs namn på hyresgäst in.
renz-display-text_2: Här skrivs namn på hyresgäst 2 in.

renz-display-text_3: Om hyresgästen väljer att visa "ingen reklam" i displayen så måste båda hyresgästernas namn vara ifyllda här. Förslagsvis bara efternamnen. Då max antal tecken är 20.

OBS! Textrad 1 och textrad 3 behöver alltid vara ifyllt för att namn skall synas i postboxdisplayen. Ändringarna som görs via denna lösning går igenom direkt.2. Koppling via passersystem - fyll i namn under "Porttelefoni-fliken"


Har man postboxar som är kopplade via gamla integrationen mot Renz fylls namn i under "Porttelefoni-fliken" på lägenheten. Antingen har man Aptus passersystem och då står det "systemtyp Multiaccess". Eller så har man RCO passerystem och då "systemtyp RCO".


Ändringarna som görs via denna lösning synkar en gång per natt. Så ändrar ni namn i postbox på dagen så bör namnet dyka upp nästa dag.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.