Vad är skillnaden mellan att spärra och arkivera kort?

I Alliera finns det 3 sätt att få en tagg att sluta fungera: 


  • Arkivering (rekommenderas) 
  • Sätta ett slutdatum på kortet/behörigheten
  • Spärrning 
Anledningen till att arkivering rekommenderas är att taggen då kommer sluta faktureras för - den tas bort ur undersystemet och kan läggas till på en ny kortägare. 

Vid behov kan man se arkiverade taggar under de aktiva korten (markerat i blått) och återaktivera. 


När ett kort spärras eller har passerat slutdatum kommer den inte fungera, men ligger fortfarande kvar i våra system som aktiv och debiteras. Kortet kan inte läggas till på en annan användare och finns kvar i undersystemet, men är inaktivt. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.