Starta ett nytt ämne
Feature Requests 38

Customers can voice their ideas here.

Publicerat av Johnny Berlic, över 2 år sedan
Publicerat av Johnny Berlic, över 3 år sedan , Senaste svar av Amido Support Oskar Berggren över 2 år sedan
C
Implementerad
Publicerat av Christer Björkman, ca 3 år sedan , Senaste svar av Amido Support Oskar Berggren över 2 år sedan , 2 stemmer
J
Publicerat av Jesper Kjällquist, över 2 år sedan
Planerad
Publicerat av Johnny Berlic, över 2 år sedan , Senaste svar av Amido Support Oskar Berggren över 2 år sedan , 2 stemmer
C
Publicerat av Cecilia Hiort, över 3 år sedan , Senaste svar av Amido Support Oskar Berggren över 2 år sedan , 1 1 stemme
Implementerad
Publicerat av Johnny Berlic, över 3 år sedan , Senaste svar av Johnny Berlic över 2 år sedan
Implementerad
Publicerat av Johnny Berlic, nästan 4 år sedan , Senaste svar av Johnny Berlic över 2 år sedan , 2 stemmer
Implementerad
Publicerat av Johnny Berlic, över 3 år sedan , Senaste svar av Johnny Berlic över 2 år sedan
M
Implementerad
Publicerat av Markus Emgård, nästan 4 år sedan , Senaste svar av Amido Support Oskar Berggren nästan 3 år sedan , 3 stemmer