Starta ett nytt ämne

Stöd för fastAPI

Finns det färdigt stöd för fastAPI i Alliera? Det hade varit käckt att automatiskt kunna föra över hyresgästnamn från vårt fastighetssystem (FAST2) till porttelefon-delen.

1 kommentar

 Förtydligande: Det är "fastAPI för Fastighetsdatasystem" som avses i denna förfrågan.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar