Starta ett nytt ämne

Filtrering Fastighet/kst-ställe

Möjlighet att välja att ha en vy/filter så man kan visa upp  söka taggar i en enskild fastighet.

Behovet ökar i takt med antalet fastigheter/system som lyfts in i Alliera.

I det underliggande systemet är det väl avgränsat men man tappar lite av överblicken i Alliera.


Genom att gå in på "Rapporter" och under "Kortägare" kryssa i "Inkludera kort" kommer en rapport med alla kortägare och deras kort samt kolumnen "Cost center". Cost Center = kostnadsställe är den första nivån på Kortägare där man kan sätta vilket kostnadsställe kortet ska räknas till och som kommer som referens på fakturan.


Ofta är inte denna rutan ifylld på kortägarna och som ett mellansteg innan en användarvänlig vy för att se detta för användarna finns så erbjuder vi att ta och göra import av kostnadsställe från andra delar i Alliera för att fylla i denna så att det därefter går att ta ut, om inte kompletta rapporter, så betydligt bättre rapporter.

Jag har testat men får inte med någon kolumn som heter Cost center och vi har lite mer än 35.000 kort just nu i vårat Alliera så behovet av filtreringsfunktionen växer ganska snabbt ..

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar