Starta ett nytt ämne

Filtrering Fastighet/kst-ställe

Möjlighet att välja att ha en vy/filter så man kan visa upp  söka taggar i en enskild fastighet.

Behovet ökar i takt med antalet fastigheter/system som lyfts in i Alliera.

I det underliggande systemet är det väl avgränsat men man tappar lite av överblicken i Alliera.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar