Alliera 3.2 är här - Nya funktioner för GDPR

Alliera 3.2 GDPR version

GDPR är lag i landet och vi har utvecklat flera funktioner i alliera 3.2 som förenklar efterlevnaden för våra användare.


Funktionerna i Alliera fungerar automatiskt ner på dina anslutna undersystem utan att du behöver uppgradera dem till någon ny version.


Som kund och Allieraanvändare har du fått ytterligare instruktioner kring dessa funktioner.Nyheter för användare


Radering och anonymisering (GDPR)

Alliera har nu funktioner för att kunna uppfylla en begäran enligt dataskyddsförordningen

(GDPR) om radering av personuppgifter. Funktionen omfattar att på begäran kunna genomföra

följande:

 • Permanent radering av utvalt personobjekt i Alliera, vilket också genomför radering i kopplade passersystem.
 • Anonymisera alla logghändelser som kunnat kopplas till personidentiteten i Allieras händelsearkiv. Anonymiseringen gör det möjligt att uppfylla GDPRs krav angående rätten att bli raderad, men ändå behålla viss information om händelsen för t.ex. statistik eller felsökning.


Registerutdrag (GDPR)

Från Alliera kan man nu ladda ner ett registerutdrag med all information om en utvald

kortinnehavare, inklusive de logghändelser som berör personen och som finns i Allieras

händelsearkiv. 


Stöd för fotografering direkt i Alliera

Alliera kan nu direkt i webbgränssnittet ta ett foto från en datoransluten kamera. Förutsättningen

är att datorn/webbläsaren känner igen kameran och att en modern webbläsare med inbyggt

stöd för HTML5s getUserMedia API används. Det fungerar bland annat i webbläsarna Firefox,

Chrome och Edge. Funktionen fungerar inte i Internet Explorer.


Noteringslogg

Det går nu att kommentera på en användare i Alliera på ett sätt som automatiskt sparar uppgift

om tidpunkt och vem operatören var. Detta kan användas för att beskriva en logg över vilka

förändringar man gjort på en användare i Alliera, och när, och det blir tydligare än att använda

det äldre fältet "Kommentar". Denna funktion är experimentell och är inte aktiv som standard.


Förbättrad information vid sökning av behörighet

Sökresultatet vid sökning av behörigheter och behörighetsobjekt visar nu den nya kolumnen

"Placering" som anger var i Allieras behörighetsträd objektet är placerat. Detta underlättar

hantering ifall man har många objekt med likartade namn.


Filimport kan ange exakt kortnummerformat

När kort skapas i Alliera med hjälp av filimport, så kan importfilen nu ange det exakta

kortnummerformatet. Detta är nödvändigt när Alliera inte kan gissa korrekt format baserat på

numrets utseende.Nyheter för administratörer


Datakontroll fria fält

Alliera har nu förbättrade möjligheter att styra vilka datafält som ska vara obligatoriska eller

unika.


Händelsearkivets konfiguration nu i databasen

Vissa interna konfigurationsparametrar för Amido Händelsearkiv låg förut i en konfigurationsfil.

Nu är dessa inställningar flyttade till internt i händelsearkivets databas. Detta underlättar

hantering vid till exempel flytt mellan servrar.Övrigt

Utökat RCO stöd

Denna version av Alliera är validerad för RCO M5 5.40 till 5.43.0.


Moderniseringar i webbgränssnitt

Ytterligare delar av Allieras webbgränssnitt har fått moderniserat utseende i linje med den nya

design som infördes i Alliera 3.0. Bland annat har utseendet för dialogrutor och fliksystem

justerats, samt några sidor som främst används av administratörer har fått ett förbättrat utseende

i denna version. Dessa visuella ändringar innebär inga funktionella ändringar.


Ändringar och fixar

 • Förbättrad formatering av administrativa loggar när avancerade parametrar på en behörighetstilldelning ändrats.
 • Allieras interna id-nummer för användare respektive passerkort kan nu användas vid sökning.
  För dessa sökord går det bara att söka med hela id-sekvensen, inte partiell matchning.
 • En text i reconcile-rapporten avseende import av lägenheter och personer till nya objekt i Alliera visade missvisande text som antydde att objektet redan fanns i Alliera och bara skulle kompletteras med ytterligare passerkort. Denna text visar nu korrekt att en ny person ellermlägenhet kommer att skapas i Alliera.
 • Bläddringsknappen i sökresultatet kunde hamna utanför den synliga delen av sidan och kräva horisontell rullning för att vara åtkomlig. Detta problem är nu fixat.
 • Slumpmässigt framtagen pinkod från Alliera kunde få inledande nolla. Detta hanteras inte bra i vissa system eller scenarion som Alliera används med. Nu säkerställer Alliera att en slumpmässigt framtagen pinkod aldrig börjar med nolla.
 • Export av tilldelningar för utvald behörighet inkluderar nu kolumnen "Gruppstatus". Denna kolumn var tidigare enbart med på skärmen, inte i exporterad fil.
 • Förbättrad prestanda vid sökning med kortnummer. Effekten av förbättringen kan variera beroende på vilken typ av kortnummer som används vid sökningen.
 • Ett antal ytterligare buggfixar.


Alliera 3.2 ska användas tillsammans med AmidoPortal 1.13.86+.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar