Starta ett nytt ämne
Löst

För många behörigheter på kort i RCO

Det har varit tekniskt möjligt att via Alliera lägga på fler behörigheter på ett kort än RCO maxgräns. Det resulterade tidigare inte i några kända problem men från uppgradering 5.45.1 på M5 skapar det stabilitetsproblem. 


Amido justerar alla inställningar för maximalt antal tillåtna länkade kort på hostingkunder. 


En kontroll på detta prioriteras till en extra Alliera release.


1 person har detta problem
1 kommentar

Fix släppt i Alliera 3.4.1 10 dec 2018.


Ändringarna innebär att:

  • Alliera kommer aldrig lägga på fler behörigheter i M5 än vad som är tillåtet avseende inställningen "max länkade kort". Observera att även för kortgrupper finns en gräns, som i M5 är hårdkodad till 5 behörigheter.
  • Om det redan finns kort eller kortgrupper som har för många behörigheter i M5 så visas det i systemövervakaren. Det kan rättas genom att öka inställningen eller genom att gallra bland tilldelade behörigheter. Observera att denna kontroll bara körs vid omstart av connectorn och därefter en gång per dygn - så går man in och korrigerar, starta därefter om connectorn och vänta några minuter på att övervakningen uppdateras.
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar