Alliera 3.6 - Nyheter

ALLIERA 3.6 - NYHETER


Amido Alliera 3.6.0 släpptes 2019-03-22.FÖR ANVÄNDARE


Utskrift av kortkvittens förbättrad

Funktionen för utskrift av kortkvittens kunde tidigare misslyckas för personer/lägenheter som

hade många nyckelbrickor. Detta problem är nu löst.FÖR ADMINISTRATÖRER


Rättigheter för hantering av schemaundantag

Operatörsrättigheter för att komma åt modulen för hantering av schemaundantag styrs nu med

ett resursobjekt på samma sätt som redan görs för andra moduler. Tidigare var det en särskild

operatörsgrupp. Att det nu styrs med ett resursobjekt gör rättighetstilldelning mer flexibel,

eftersom man nu kan inkludera dessa rättigheter i valfri operatörsgrupp.INTEGRATIONER


Integration med Dinbox

I denna version blir nu Allieras stöd för integration med Dinbox Boenderegistret allmänt

tillgängligt. Det går att administrera Dinbox personer med information om boendenamn och

telefonnummer för porttelefoni, deras nyckelbrickor samt vilka behörigheter dessa har.


Integration med Axema Vaka

I denna version blir nu Allieras stöd för integration med Axema Vaka allmänt tillgängligt.

Stöd finns för administration av grundläggande passagekontroll. Administration av uppgifter för

porttelefoni kommer i nästa version.


Integration med TrakaWeb

I denna version blir nu Allieras stöd för integration med TrakaWeb nyckelskåp allmänt

tillgängligt. Stöd finns för administration av användare, deras nyckelbrickor och deras åtkomst

till nyckelskåpet.


Integration med Iloq (preliminär)

Alliera har nu preliminärt stöd för integration med Iloq. Det går att administrera personobjekt,

nycklar och deras åtkomst genom Alliera. Integrationen betecknas som preliminär på grund av

vissa begränsningar som föreligger i aktuell version av Iloqs system.


Förbättrad integration med Vanderbilt Omnis

Alliera är nu flexiblare avseende vilken placering olika personobjekt har i

Omnis organisationsträd. Tidigare kunde Alliera missa att importera vissa befintliga

avdelningstillhörigheter från Omnis för personobjekt som låg på fel plats (i förhållande till

Allieras inställningar). Alliera kommer nu också att själv flytta felplacerade personobjekt till rätt

avdelning.


Förbättrad hantering av behörighetstilldelningar i Omnis. Tidigare var det så att om Alliera inte

kunde lägga på en behörighet i Omnis på grund av en konflikt i Omnis, så fanns det en stor risk

att behörigheten inte lades på senare heller, även om konflikten lösts. Nu är Alliera bättre på att

lägga på saknade behörigheter i Omnis vid upprepad överföring, om situationen förändrats så

att konflikten inte finns kvar.


Uppdaterat systemstöd

Alliera är nu testat med ASSA ARX 4.2.5 och RCO R-Card M5 5.46.


Stöd för import av ytterligare händelsetyper från MultiAccess 8.


Vid import från externt system sker nu mer validering av kortnummer för att undvika att vissa

kortnummer klassificeras som fel typ.ÖVRIGTEtt antal buggfixar och interna omstruktureringar har gjorts. Bland annat för "Ny person", samt

mer utrymme för objektträden vid inspektion av behörighet.


Denna version av Alliera ska användas tillsammans med AmidoPortal 1.13.86+.1 person gillar detta
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar