Starta ett nytt ämne

Filtrera loggboken

Jag saknar möjligheten att filtrera bättre i Loggboken.


"Ursprung"-kolumnen skulle jag kunna filtrera utifrån

Trunkering i alla filtrerings rutorna ( "", *, #) så att jag kan göra bättre urval, utan att gå via excel...

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar