Felsökning av tagg som inte fungerar

Felsökning av tagg/kort


Om man har skapat en tagg som inte fungerar i läsare, testa följande: 


1. Kontrollera systemstatus

Om statusflaggan uppe i högra hörnet är röd är det en indikation på att det kan vara en driftstörning, det vill säga att undercentralen inte kan skicka ut information till läsarna. Installatör behöver oftast felsöka uppkopplingen. Klicka på symbolen för att se mer specifikt vad felmeddelandet säger. 

Om status är grön - fortsätt felsökning. 


2. Kontrollera behörighet

Sök upp kortägaren i Alliera och ta en titt på behörigheterna. Innehåller de rätt dörrar? Har behörigheterna ett stopp-/eller startdatum, och stämmer det? Ligger behörigheterna på alla kort, eller enskilda? Kontrollera att taggen det gäller har behörighet. 


3. Kika i loggarna

I fliken Händelser, sök på kortägaren/taggen och justera eventuellt datum/tid efter behov. (Se här för en djupare genomgång av hur man använder loggarna.) Filtrera eventuellt på Nekade tillträden. Om det står Obehörig, fel dörr så saknas en behörighet på kortägaren. 

Får du ingen träff eller inte ser några nekade tillträden, sök istället under Påverkade objekt på dörren där taggen inte kom in. Då är det bra att veta när försöket gjordes, för att kunna avgöra vilken tagg det gäller. Om det står Obehörig, ID-kod så är det numret som visas i kolumnen Utförd av som är taggnumret som behöver läggas till i Alliera. Tips: om det verkar som att en behörighet saknas, men man inte vet vilken - sök på dörren som visas i loggarna under Behörigheter, dörrar m.m. Under fliken Inkluderas av kan man se vilka behörigheter som dörren ingår i - det vill säga vilken behörighet man måste tilldela. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.