I denna guide går vi igenom hur du använder loggboken i form av att söka upp vilken lägenhet som bokade ett specifikt tvättpass.