Varför kan inte hyresgäst boka tvättpass?

Det kan bero på flera olika saker, beroende på vad HG får för felmeddelande. 


Vanliga problem inkluderar: 


  • HG har redan använt max antal bokningsbara pass för perioden (se här för hur man tilldelar fler pass).
    Om HG menar att de inte har använt alla sina pass kan följande kontrolleras:
    - Kika i loggarna och se hur många pass som bokats. (OBS: Ofta sparas bara loggarna i 14 dagar.)
    - Kontrollera om HG redan har ett bokat pass - ibland är det inställt i undersystemet att man endast kan 1 framtida bokning; med andra ord kan man ibland inte ha 2 bokade pass samtidigt. 
  • Det är en driftstörning på fastigheten (kika under systemstatus i Alliera för att kontrollera det - kontakta oss i supporten eller installatör för åtgärd) 
  • Server error - kontakta supporten så hjälper vi till! 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.